Menedżer (2024): Najlepsze Kursy i Szkolenia po polsku

Jak nauczyć się być menedżerem w 2024? Najlepsze kursy online, szkolenia internetowe i stacjonarne po polsku dla początkujących i nie tylko

  1. Kurs Skuteczny menedżer – kluczowe kompetencje z strefakursow.pl – 4.9/5 (79 recenzji)
  2. Kurs Agile – dobre praktyki zarządzania projektami z strefakursow.pl – 4.9/5 (61 recenzji)
  3. Kurs Kokpity menedżerskie w Excelu – wizualizacja i analiza danych z strefakursow.pl – 4.9/5 (58 recenzji)
  4. Kurs Scrum od podstaw – efektywne zarządzanie projektami z strefakursow.pl – 4.9/5 (36 recenzji)
  5. Kurs Asertywność w zarządzaniu – techniki i strategie dla menedżerów z strefakursow.pl – 5/5 (20 recenzji)
  6. Kurs Excel w zarządzaniu projektami z strefakursow.pl – 5/5 (19 recenzji)
  7. Kurs Jira – zwinne zarządzanie projektami od podstaw z strefakursow.pl – 4.7/5 (15 recenzji)
  8. Kurs Jak zarządzać wielopokoleniowym zespołem z strefakursow.pl – 4.9/5 (14 recenzji)
  9. Kurs Wydajne zarządzanie firmą – automatyzacja i optymalizacja zadań z strefakursow.pl – 5/5 (14 recenzji)
  10. Kurs Zarządzanie zmianą w organizacji – techniki i narzędzia dla liderów z strefakursow.pl – 4.8/5 (10 recenzji)

Jak skorzystam robiąc szkolenia menedżerskie

Menedżer

Udział w kursie menedżerskim to inwestycja w siebie i swój rozwój zawodowy. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności będą z pewnością przydatne w codziennej pracy.  Podczas szkoleń menedżerskich możesz też spotkać wielu ciekawych ludzi, wybitnych specjalistów i zbudować sieć kontaktów. Po dobrym kursie Twoja wartość na rynku pracy z pewnością wzrośnie.

Tablet i rysik

Zebrałem korzyści, jakie osiągniesz uczestnicząc w takich zajęciach:

1. Rozwój umiejętności przywódczych

Kursy menedżerskie skupiają się na m.in. rozwijaniu umiejętności przywódczych uczestników zajęć (leadership), ich biegłości w sprawnym zarządzaniu zespołem oraz efektywnej komunikacji – to wszystko zdolności kluczowe u każdego szefa.

Przybijanie piątki

2. Większa efektywność w pracy

Poznasz nowe techniki i metody zarządzania, które pomogą Ci lepiej organizować czas, wykorzystywać posiadane zasoby oraz podejmować trafne decyzje w różnych sytuacjach biznesowych.

Komputer, kawa i notatnik

3. Rozwój umiejętności analitycznych

Kursy często obejmują zagadnienia związane z analizą danych biznesowych, strategią oraz zarządzaniem finansami. Po takich wykładach/warsztatach lepiej zrozumiesz i zinterpretujesz kluczowe dla firmy wskaźniki.

Strategia

4. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów

Otrzymasz narzędzia i techniki do efektywnego rozwiązywania trudnych sytuacji biznesowych.

5. Pozyskanie wiedzy o nowoczesnych trendach i technologiach

Kursy menedżerskie dają uczestnikom zastrzyk aktualnej wiedzy na temat najnowszych trendów w zarządzaniu oraz technologiach używanych w biznesie (np. nowoczesne narzędzia analityczne oparte na sztucznej inteligencji AI).

Nauka

6. Budowa sieci kontaktów i wymiana doświadczeń

Podczas spotkań i pracy w grupach poznasz wiele ciekawych osób, będziesz miał/miała okazję do wymiany doświadczeń z profesjonalistami z różnych branż.

7. Większa gotowość do pokonywania wyzwań biznesowych

Kursy menedżerskie uczą elastyczności, radzenia sobie z kryzysami i podejmowania decyzji w sytuacjach z dużą liczbą niewiadomych (umiejętność szalenie przydatna w dynamicznym, zmieniającym się świecie biznesu).

Dokumenty, notowanie

8. Większe szanse na awans i/lub nowe możliwości zawodowe

Szanowany certyfikat ukończenia kursu menedżerskiego poprawi Twoją atrakcyjność na rynku pracy i zwiększy szanse na awans lub nowe możliwości zawodowe.

9. Większa satysfakcja z pracy

Kurs menedżerski to również element rozwoju osobistego. Zdobywając nowe kompetencje poprawisz własną samoocenę i możesz poczuć większą satysfakcję z wykonywanej pracy.

Poprawianie krawata

Kursy menedżerskie – dla początkujących i zaawansowanych

Poniżej znajdziesz program zajęć przykładowego szkolenia dla menedżerów. Będziesz wiedział/wiedziała, czego spodziewać się szukając odpowiedniego dla siebie kursu.

Zebranie

Zaczynamy od zajęć dla początkujących. Harmonogram obejmuje zarówno teorię, jak i naukę praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania firmą. Poznasz również dobre praktyki, które szalenie ułatwią Ci skuteczne zarządzanie w trudnych sytuacjach.

Zwróć uwagę, że układ zajęć umożliwia stopniowy rozwój kompetencji menedżerskich, jest też czas na interakcje z prowadzącym i innymi uczestnikami oraz praktyczne ćwiczenia.

Widok

„Podstawy zarządzania: kurs rozwoju menedżerskiego”

Moduł 1: wprowadzenie do zarządzania

– Sesja otwierająca szkolenie, zapoznanie się z uczestnikami i prowadzącymi.

– Podstawy zarządzania: na czym polega efektywne zarządzanie, definicja roli menedżera i kluczowe kompetencje menedżerskie, jakie powinna posiadać osoba na stanowisku kierowniczym.

Rozmowa

Moduł 2: komunikacja i przywództwo

– Techniki skutecznej komunikacji osób zarządzających zespołem i właścicieli firm.

– Rozwój umiejętności przywódczych i budowanie zespołu (jak stworzyć zaangażowany zespół, inteligencja emocjonalna i jej rola w pracy z ludźmi).

Wykresy

Moduł 3: planowanie i organizacja

– Zarządzanie czasem i priorytetami (jak wyznaczać cele).

– Tworzenie i realizacja efektywnych planów działania (co brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji).

Sala konferencyjna

Moduł 4: zarządzanie zespołem

– Motywowanie zespołu i rozwiązywanie konfliktów.

– Budowanie efektywnych relacji między pracownikami.

Analityka

Moduł 5: analiza finansowa i strategia biznesowa

– Podstawy analizy finansowej dla menedżerów.

– Omówienie strategii biznesowej i planowania strategicznego.

Komputer

Moduł 6: technologie wspierające zarządzanie

– Wykorzystanie technologii w konkretnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, m.in. do budowania zaangażowania pracowników.

– Omówienie oprogramowania wspierającego zarządzanie.

Praca

Moduł 7: ocena i zakończenie

– Ewaluacja postępów, możliwość zadawania dodatkowych pytań instruktorowi, praktyczne wskazówki dla uczestników.

– Podsumowanie kursu, wręczenie certyfikatów, perspektywy rozwoju i dalszej nauki.

Umowa

Uwagi dodatkowe

Założenia projektowe. W trakcie kursu uczestnicy będą pracować nad prostymi projektami zespołowymi, wykorzystując wiedzę zdobytą na zajęciach.

Materiały dydaktyczne. Uczestnicy dostaną materiały szkoleniowe, studia przypadków oraz dostęp do platformy e-learningowej.

Książki

Sesje interaktywne. Sesje będą prowadzone w formie warsztatów, dyskusji grupowych, omawiania studiów przypadków i symulacji realnych sytuacji biznesowych, z którymi spotykają się menedżerowie.

Certyfikowane szkolenia menedżerskie – poziom zaawansowany

Meeting

Masz już fundamenty potrzebne do zarządzania projektami i organizacjami, a teraz chcesz doskonalić umiejętności menedżerskie? Poszukaj szkoleń menedżerskich dla bardziej doświadczonych. W poniższym, przykładowym kursie, każdy tydzień koncentruje się na konkretnym zagadnieniu, zapewnia praktyczne ćwiczenia i realizację projektów. W ten sposób pogłębisz swoją wiedzę i opanujesz umiejętności niezbędne dla kadry menedżerskiej.

Praca przy komputerze

Moduł 1-2: podstawy zarządzania strategicznego

Wprowadzenie do zarządzania strategicznego.

Analiza strategiczna i określanie celów.

Strategie konkurencyjne i analiza SWOT.

Wskazywanie na ekran laptopa

Przygotowanie analizy SWOT dla wybranej organizacji.

Rozwój strategii konkurencyjnej.

Rozmowa z uśmiechem

Moduł 3-4: Przywództwo i zarządzanie zespołem

Teorie przywództwa i style zarządzania.

Rozwój umiejętności przywódczych (m.in. rozwój umiejętności miękkich, budowanie autorytetu, egzekwowanie obowiązków).

Zarządzanie różnorodnymi zespołami (m.in. umiejętność budowania zespołu, delegowanie zadań, budowanie zaangażowania).

Open space

Symulacje zespołowe, w tym rozwiązywanie konfliktów i budowanie efektywnej komunikacji.

Moduł 5-6: Finanse dla menedżerów

Zarządzanie finansami

Podstawy analizy finansowej.

Zarządzanie budżetem i prognozowanie.

Inwestycje i strategie finansowe.

Zebranie

Analiza sprawozdań finansowych.

Tworzenie budżetu operacyjnego dla wybranej firmy.

Moduł 7-8: Zarządzanie zmianą i innowacjami

Notatki na tablicy

Procesy zarządzania zmianą.

Kreatywność i innowacje w biznesie.

Adaptacja do zmian na rynku.

Opracowywanie strategii przeprowadzenia zmian w organizacji.

Analiza przypadków innowacyjnych rozwiązań w biznesie.

Wspólna praca

Moduł 9-10: Etyka i zarządzanie ryzykiem

Etyczne wyzwania w zarządzaniu.

Zarządzanie ryzykiem w biznesie.

Odpowiedzialność społeczna biznesu.

Notowanie

Analiza studium przypadku z zakresu etyki biznesu.

Tworzenie planu zarządzania ryzykiem dla organizacji.

Moduł 11-12: Projekt końcowy i prezentacja

Dwie osoby przy komputerze

Przygotowanie projektu dotyczącego zarządzania zespołem, strategii biznesowej lub innych obszarów (w zależności od zainteresowań uczestnika szkolenia dla menedżerów).

Prezentacja i obrona projektu przed grupą i prowadzącymi.

Sticky notes

Uwagi:

Biblioteka zasobów, artykuły, e-booki do dalszego studiowania.

Sesje konsultacyjne z prowadzącymi i dostęp do platformy online aby zapewnić kontakt z innymi uczestnikami.

Rozmowa

Jak znaleźć dobre szkolenie menedżerskie?

Certyfikowane szkolenie menedżerskie może zmienić Twoją karierę. Z tego względu wybór odpowiedniego kursu to decyzja strategiczna. Na rynku dostępne są liczne szkolenia managerskie, ale jak wybrać to najlepsze?

Współpraca

Poniżej zebrałem garść wskazówek, które powinny ułatwić zadanie. Z pewnością zainwestowanie czasu, pieniędzy i wysiłku w wybór właściwego kursu przyniesie Ci długoterminowe korzyści. Warto dopasować kurs do swoich potrzeb i aspiracji zawodowych, a później w pełni korzystać z wiedzy zdobytej na szkoleniu.

Dobry kurs menedżerski oferuje solidną wiedzę teoretyczną oraz dużą dawkę praktycznych umiejętności, które zastosujesz w codziennej pracy. Praktyka jest szalenia ważna, z tego względu tak dużą popularnością cieszą się warsztaty menedżerskie. Upewnij się, że kurs odpowiada Twoim potrzebom, oferuje wsparcie, ma dobrą reputację oraz pozwala na elastyczność w nauce.

Praca

Przeglądając kursy menedżerskie, weź pod uwagę i przemyśl:

1. Cel kursu

C o chcesz osiągnąć: poprawić ogólne kompetencje menedżerskie, usprawnić kompetencje miękkie, rozwinąć umiejętności przywódcze, poprawić zarządzanie zespołem, zdobyć specjalistyczną wiedzę, a może po prostu zależy Ci na posiadaniu certyfikatów ukończenia kursów menedżerskich.

2. Treść kursu

Upewnij się, że kurs oferuje różnorodne moduły, obejmujące tematy związane z zarządzaniem, komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów, finansami i strategią biznesową.

Sprawdź, czy kurs wykorzystuje różnorodne metody nauczania, np. studia przypadków, praktyczne warsztaty, sesje interaktywne. Nic nie może równać się praktycznemu doświadczeniu!

3. Certyfikacja

Wybieraj kursy prowadzone przez renomowane instytucje edukacyjne lub te, które posiadają akredytację. Certyfikowane szkolenia menedżerskie są zazwyczaj cenione – wybierz kurs, który oferuje certyfikat powszechnie szanowany w branży.

4. Kadra dydaktyczna

Zbadaj doświadczenie i kwalifikacje kadry prowadzącej. Co osiągnęli instruktorzy, dla jakich firm pracowali w roli menedżerów, a może mają tylko teoretyczną wiedzę?

5. Wsparcie i zasoby:

Upewnij się, że podczas kursu dostaniesz dostęp do niezbędnych lub przydatnych zasobów: bibliotek online, narzędzi do samodzielnego uczenia się oraz wsparcia technicznego (ważne w przypadku szkoleń online).

Zorientuj się, czy robiąc kurs zbudujesz relacje z profesjonalistami z branży? Takie znajomości są niezwykle cenne i mogą zaprocentować w przyszłości.

6. Opinie:

Co o szkoleniu mówią i piszą uczestnicy poprzednich edycji? Znając ich zdanie poznasz rzeczywiste zalety i wady kursu.

Szkolenie

7. Koszty i czas:

Porównaj ceny kursów, ale nie zapominaj, że wyższa cena faktycznie może oznaczać lepszą jakość. Z zasady solidne szkolenia menedżerskie nie należą do najtańszych. 

Sprawdź, czy trening menedżerski pasuje do Twojego harmonogramu zadań zawodowych i osobistych. Jeżeli masz napięty grafik, to bardziej praktyczne będzie szkolenie online z dostępem do lekcji na życzenie niż zajęcia online na żywo lub stacjonarne.

8. Wsparcie po ukończeniu:

Czy kurs oferuje wsparcie po ukończeniu zajęć, np. możliwość stałego rozwoju poprzez dodatkowe szkolenia czy udział w grupach wsparcia?

Człowiek z teczką

Szkolenia menedżerskie – najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile kosztuje kurs managera?

Ceny szkoleń i kursów menedżerskich zależą od wielu czynników, m.in. renomy instytucji szkoleniowej, poziomu zaawansowania kursu, prestiżu prowadzącego, długości trwania czy formuły (tańsze szkolenie online dla wielu osób, droższe indywidualne). Za szkolenie online trzeba zapłacić 100-500 zł za sesję (krótkie webinarium), 500-3000 zł za cały kurs, 3000-10000 zł za programy rozwoju menedżerskiego online. Szkolenia stacjonarne kosztują 500-1500 zł (jednodniowe warsztaty), 3000-7000 zł (szkolenie trwające 2-3 tygodnie), 5000-15000 zł (intensywne programy rozwoju menedżerskiego). To tylko orientacyjne ceny; pamiętaj, że często możesz znaleźć promocje lub opcje płatności w ratach.

Jakie szkolenie dla menedżerów?

Wybór szkolenia zależy od tego, jakie są cele szukającego. To może być ogólne szkolenie menedżerskie (przykłady podałem wyżej) lub bardzo szczegółowe, budujące odpowiednie kompetencje np. z komunikacji (m.in. jak udzielać informacji zwrotnej, jak rozmawiać z partnerami biznesowymi, jak prowadzić trudne rozmowy), jak podejmować decyzje, jak zbudować autorytet wśród swoich podwładnych czy zajęcia nastawione na rozwój osobisty menedżera (od nauki języków obcych, przez umiejętność radzenia sobie ze stresem po sztukę wyznaczania i realizacji celów).  

Jakie szkolenia dla kadry kierowniczej?

Wśród najchętniej wybieranych szkoleń dla kadry kierowniczej (kadry menedżerskiej) są ogólne zajęcia z zarządzania, ze sztuki motywowania pracowników, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami konfliktowymi, z komunikacji interpersonalnej, planowania i realizacji celów, delegowania zadań czy kontroli pracy. Ta lista nie wyczerpuje wszystkich szkoleń, w których może brać udział nowoczesny menedżer. W praktyce znajdziesz kurs managerski dotyczący każdego aspektu działalności organizacji. 

Kategorie:

Pokrewne tematy:

Pokrewne technologie: